Bc. Hana Mašková

Master's thesis

Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku

The Benchmarking in the performance evaluation of enterprise
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá benchmarkingem v oboru čerpacích stanic, kde je srovnávána společnost OMW Česká republika, s. r. o. s průměrem v oboru a s nejlepší společností v odvětví. Teoretická část je zaměřena na benchmarking, využití finanční analýzy a nefinanční modely EFQM a Balanced Scorecard. Následně v aplikační části je zahrnuta oborová analýza všech vybraných čerpacích stanic a zjištěny …more
Abstract:
This thesis deals with benchmarking of petrol stations. It compares OMV Czech Republic, s. r. o. with fields average and with the top company of it. Theoretical part is devoted to benchmarking, using financial analysis and EFQM and Balanced Scorecard schemes. Next section is aimed on field analysis of selected petrol stations to find out average field results from 2009 to 2013. Best of compared companies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní