Bc. Tomáš VILÍMEK

Diplomová práce

Animace mimiky lidského obličeje a řeči v Blenderu

Animating expression of human face and lip-synch in Blender
Anotace:
Tato práce je zaměřena na představení možností nástrojů pro animaci řeči a mimiky člověka v programu Blender. Program Blender je 3D animační a modelovací nástroj dostupný pro mnoho platforem. Tento volně šiřitelný software obsahuje většinu funkcí známých z komerčních produktů od prostorového modelování, přes práci s kamerou a světly, až k pokročilým animačním technikám. V teoretické části je popsána …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce possibilities of instruments for lip-synch and expression of human face animation in Blender. Blender is the open source software available for all major operating systems. It enables you 3D modeling, animation, rendering, interactive creation and playback. The theoretical part explains primary characteristics of the latest version of Blender (2.5), describes …více
 

Klíčová slova

Animace Blender Mimika Řeč
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 21696

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILÍMEK, Tomáš. Animace mimiky lidského obličeje a řeči v Blenderu. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe