Bc. Vladimír Štill

Diplomová práce

LLVM Transformations for Model Checking

LLVM Transformations for Model Checking
Anotace:
Tato práce je zaměřená na využití LLVM transformací jako kroku, který je předřazen verifikaci programů v programovacích jazycích C a C++ s pomocí nástroje pro explicitní model checking DIVINE. Práce demonstruje, že LLVM transformace mohou být použity jak pro rozšíření schopností verifikačního nástroje, tak i pro redukci velikosti stavového prostoru. Co se rozšíření schopností verifikačního nástroje …více
Abstract:
This work focuses on application of LLVM transformations as a preprocessing step for verification of real-world C and C++ programs using the explicit-state model checker DIVINE. We demonstrate that LLVM transformations can be used for extension of verifier capabilities and for reduction of the state space size. In the case of extension of verifier capabitilies, the main focus is on verification under …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma