Veronika Mannová

Bakalářská práce

Zátěžové testy bank

The stress tests of the banking sector
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových testů a podrobněji analyzuje jejich výsledky v České republice i Evropské unii. V první části jsou popsány změny v evropském dohledovém systému v reakci na finanční krizi, které ovlivnily vývoj zátěžových testů. Práce obsahuje také proces zátěžového testování, vývoj metodologie a současnou metodologii zátěžových testů. Druhá část analyzuje nejdříve …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of stress testing and analyzes the results of stress tests in the Czech Republic and the European Union. In the first section are described changes in European supervisory system in response to the financial crisis, which influenced the development of stress testing. The thesis includes the process of stress testing, the development of methodology and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Nadira Kaimova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56462