Mgr. Jana Pavelková

Bakalářská práce

Finanční gramotnost v mimoškolní výchově se zaměřením na skauting

Financial literacy in extracurricular education with a view to scouting
Anotace:
Zvyšování finanční gramotnosti je v současné době nezbytnou složkou vzdělávání, zejména díky neustálému vývoji nabídky finančních produktů a ekonomických příležitostí. Bakalářská práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti a možnostmi jejího zvyšování v neformálním vzdělávání. První část je teoretická a zabývá se vybranými oblastmi finančního vzdělávání. Další část se věnuje možnostem výchovy …více
Abstract:
There is a need to increase the financial literacy as a necessary part in today's education system thanks to constant development of the offers of financial products and economical opportunities. This bachelor thesis delves into complexity of the financial literacy and possibilities of its growth in informal education. The first part of the thesis is theoretical and deals with chosen areas of the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta