Radek Vágner

Bakalářská práce

Spolkový život v Tišnově v období první republiky na příkladu studentského spolku Barák

Club Life in Tišnov in the Period of the First Republic Demonstrated on the Example of the Barák Students Club
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je popis spolkového života v Tišnově v letech 1918 – 1938 na příkladu studentského spolku Barák. Práce se zaměřuje na politicko-demografické poměry v Tišnově během sledovaného období, představuje studentský spolek Barák, jeho stanovy a členskou základnu. Dále se zabývá činností spolku v jednotlivých letech a vzájemnou spoluprací spolku Barák s ostatními organizacemi …více
Abstract:
The main topic of this Bachelor’s Thesis is the description of the club life in Tišnov in 1918 – 1938 shown on the example of the students‘ club Barák. The thesis concentrates on the political-demographic circumstances in Tišnov during the studied period, it introduces the students’ club Barák, its statutes and members. Further, it covers the activity of the club in the individual years and the cooperation …více
 

Klíčová slova

Tišnov historie spolky Barák
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9230

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
 • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
 • Oponent: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví - historie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses axchcw axchcw/4
17. 10. 2016
Složky
Soubory
Kohout, J.
18. 10. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.