Ing. Marie Žáčková

Bakalářská práce

Hospodaření s majetkem města Vejprty

Property Management of the Town of Vejprty
Anotace:
Zákonem č. 367/1990 o obcích byla v naší zemi obnovena obecní samospráva. Obce od té doby mohou samostatně rozhodovat o svých záležitostech a také mít vlastní majetek a hospodařit s ním. Vlastnictví majetku přináší pro obce řadu příležitostí k jeho využití nebo k získání příjmu formou prodeje či pronájmu. Na druhou stranu přinesla tato změna v legislativě řadu problémů, mezi které patří havarijní stav …více
Abstract:
Act No. 367/1990 Coll. has been in our country restored to the municipal government. Municipalities since they can independently decide its own affairs and have their own property and manage it. Property ownership brings many opportunities for communities to its use or to earn an income through the sale or lease. On the other hand, brought about this change in legislation, a number of problems, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní