Theses 

Aplikace pro podporu zpracování osobnostních dotazníků – Mgr. David Štípský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. David Štípský

Bakalářská práce

Aplikace pro podporu zpracování osobnostních dotazníků

Application for processing personality inventory tests

Anotace: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s vytvořenou aplikací pro zadávání a vyhodnocování osobnostního dotazníku. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje Psychocentru Domeček a osobnostním dotazníkům, jež při své činnosti využívá. Nejvíce zde bude rozebrán Freiburský osobnostní dotazník, na který navazuje i praktická část, kde je popsána samotná aplikace pro již zmíněný dotazník. Mnou vytvořená aplikace bude sloužit pro potřeby pracovníků Psychocentra a funkčně vycházet ze starší MS DOS verze, která přestala být v dnešní době vyhovující.

Abstract: The main purpose of this bachelor’s thesis is to notify readers with an application for input and evaluation of personality questionnaire. The thesis consists of two parts. First part is devoted to personality questionnaires currently used by Psychocentrum Domeček, with a special attention given to Freiburg personality inventory. In the practical part, an application for this questionnaire is described. The application, which I created, will serve for the purpose of staff and its functionality is based on an older MS DOS version that is no longer satisfactory.

Klíčová slova: Freiburský osobnostní dotazník, C#, Psychocentrum Domeček, analýza osobnosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz