Ondřej Koch

Bakalářská práce

Placení za obsah na Internetu

Paying for Online Content
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dobrovolné přispívání autorům nezávislého textového obsahu na českém Internetu, zejména tzv. blogů. Jejím cílem je prozkoumat chování jejich čtenářů a zjistit, jak jsou jednotlivé charakteristiky textového obsahu důležité při rozhodnutí čtenářů, zda autorovi dobrovolně přispět, či nikoliv. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou nejprve nastíněny …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on voluntary donations to the authors of independent text content on Czech websites, especially blogs. Its aim is to examine the behavior of their readers and determine the relative importance of each characteristic of content in the decision of readers whether to donate to the authors or not. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part, the reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ondřej Matuštík
  • Oponent: Zdeněk Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37078

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika