Bc. Sophia Byrouti

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted repreduction
Anotace:
Tato práce "Právní a etické aspekty asistované reprodukce" se zabývá zmapováním právní úpravy umělého oplodnění na domácím ale i mezinárodní poli. Zaměřuje se na rozdílné pojetí právní úpravy asistované reprodukce v jednotlivých státech Evropské unie a z toho plynoucích kontroverzních otázek. Tato práce se také snaží zmapovat příčiny neplodnosti a metody její léčby. Práce se dále důkladněji zabývá …více
Abstract:
This work "Legal and Ethical Aspects of Assisted Reproduction" focuses on mapping legal regulation artificial insemination domestically but also internationally. It focuses on the different legal treatment of assisted reproduction in various countries of the European Union and the ensuing controversial issues. This work also tries to understand the causes of infertility and its treatment methods. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání