Bc. Sophia Byrouti

Bachelor's thesis

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted repreduction
Abstract:
Tato práce "Právní a etické aspekty asistované reprodukce" se zabývá zmapováním právní úpravy umělého oplodnění na domácím ale i mezinárodní poli. Zaměřuje se na rozdílné pojetí právní úpravy asistované reprodukce v jednotlivých státech Evropské unie a z toho plynoucích kontroverzních otázek. Tato práce se také snaží zmapovat příčiny neplodnosti a metody její léčby. Práce se dále důkladněji zabývá …more
Abstract:
This work "Legal and Ethical Aspects of Assisted Reproduction" focuses on mapping legal regulation artificial insemination domestically but also internationally. It focuses on the different legal treatment of assisted reproduction in various countries of the European Union and the ensuing controversial issues. This work also tries to understand the causes of infertility and its treatment methods. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Law and Business