Bc. Tomáš Grenzner

Master's thesis

Brains in Words: Conceptualization of Mind and Brain in Popular Scientific Discourse

Brains in Words: Conceptualization of Mind and Brain in Popular Scientific Discourse
Anotácia:
Tato diplomová práce je snahou o rozšíření a prohloubení výzkumu konceptuálních metafor v populárněvědeckém diskurzu zabývajícím se lidským mozkem. Metodologicky staví na studii Juliany Goschler (2007), která se věnuje analýze konceptuálních metafor v německy psaném populárněvědeckém textu. V diplomové práci se rozebírá korpus textového a obrazového materiálu zahrnující celkem 50 anglicky psaných online …viac
Abstract:
This master’s thesis reproduces and expands upon Goschler’s (2007) research on conceptual metaphor in German popular-scientific discourse concerned with human brains. My work studies a corpus of 50 popular-scientific articles originally written in English and published online. These articles are representative of the contemporary science journalism reporting the latest developments in neuroscience …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Humanities / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma