Bc. Jana Oliberiusová

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci prezidenta republiky v ústavním systému ČR a vybraných států

The position and competence of president in the contitutional system of the Czech Republic and other selected states
Anotace:
Předkládaný text se zabývá komparativním rozborem Ústavního postavení prezidenta ve vybraných státech. Nejvyšší důraz je kladen na právní rozbor postavení prezidenta v ČR. U jednotlivých pravomocí a kompetencí jsou naznačeny meze a limity. Jako srovnávací rámec jsou zvoleny rozbory postavení prezidentů v poloprezidentském a prezidentském systému. Díky úvahám srovnávacího charakteru je připojena i řada …více
Abstract:
The text deals with a comparative constitutional analysis of the position of president in selected states. The emphasis is placed on analysis of the legal position of the president in ČR. Various powers and responsibilities with the limits of limits are outlined. As a framework for comparative analysis of the position of ČR president are chosen: semi- presidents and presidential system. Due to considerations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa