Yuxuan Wu

Bakalářská práce

Comparison of Current Accounts in China in Accordance with FinTech

Comparison of Current Accounts in China in Accordance with FinTech
Anotace:
With the rapid development of financial technology, the banking system has changed with the development of financial technology. More and more Chinese people begin to use e-banking for online transactions. Even small shops on Chinese streets are paying with QR codes. Fewer and fewer people use cash to trade. The aim of this thesis is to introduce the relationship between the development of financial …více
Abstract:
With the rapid development of financial technology, the banking system has changed with the development of financial technology. More and more Chinese people begin to use e-banking for online transactions. Even small shops on Chinese streets are paying with QR codes. Fewer and fewer people use cash to trade. The aim of this thesis is to introduce the relationship between the development of financial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma