Lenka Dombaiová

Bachelor's thesis

Vliv hry na hudební nástroj na osobnost člověka

The influence of musical activity on human personality

Abstract:
Cílem této bakalářské práce je obeznámit se s unikátním vlivem nástrojové činnosti instrumentalistů na jejich fyzické, psychické a mentální kvality a shrnout dostupné odborné poznatky o tom, jak dlouhodobá hra na hudební nástroj působí na neurologický rozvoj hráče a ovlivňuje funkce a strukturu jeho mozku. Práce také popisuje konkrétní rozdíly v mozku hudebníka a nehudebníka a průběh výzkumů, které …more
Abstract:
The aim of this work is to acquaintance the reader with the unique influence of instrumental activities of instrumentalists on their physical, psychological and mental qualities and to summarize the available expertise on how long-term play a musical instrument operates on neurological development of player and affect the function and structure of his brain. The work also describes specific differences …more
 

Keywords

hudba

Keywords

osobnost

Keywords

rozvoj osobnosti
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: Emil LEICHNER
  • Reader: Ivan KLÁNSKÝ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bachelor programme / field:
Hudební umění / Klavír