Marian Detvay

Bakalářská práce

Role manažera při řešení podnikové krize v obchodní firmě

The Role of a Manager in a Business Crisis Resolving in an Enterprise
Anotace:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá řešením podnikové krize ve vybrané firmě s důrazem na role jednotlivých manažerů. Autor zde analyzuje konkrétní řešení krize z jednotlivých manažerských rolí a hledá východiska a doporučení pro lepší zvládání těchto krizových situací do budoucna. Teoretická část se zabývá specifikací manažera a jeho možných rolí v krizovém řízení. Dále vymezením jednotlivých krizí …více
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the solution of the crisis in a selected business enterprise with emphasis on the role of individual managers. The author analyzes the crisis of individual management roles and seeks solutions and lessons learned for better managing these crises in the future. The theoretical part deals with the specification of a manager and his possible role in a crisis management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Detvay, Marian. Role manažera při řešení podnikové krize v obchodní firmě. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe