Marian Detvay

Bachelor's thesis

Role manažera při řešení podnikové krize v obchodní firmě

The Role of a Manager in a Business Crisis Resolving in an Enterprise
Abstract:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá řešením podnikové krize ve vybrané firmě s důrazem na role jednotlivých manažerů. Autor zde analyzuje konkrétní řešení krize z jednotlivých manažerských rolí a hledá východiska a doporučení pro lepší zvládání těchto krizových situací do budoucna. Teoretická část se zabývá specifikací manažera a jeho možných rolí v krizovém řízení. Dále vymezením jednotlivých krizí …more
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the solution of the crisis in a selected business enterprise with emphasis on the role of individual managers. The author analyzes the crisis of individual management roles and seeks solutions and lessons learned for better managing these crises in the future. The theoretical part deals with the specification of a manager and his possible role in a crisis management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014
Accessible from:: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Detvay, Marian. Role manažera při řešení podnikové krize v obchodní firmě. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe