Žaneta Fučíková

Bakalářská práce

Práce sociálního kurátora u mladistvých s poruchami chování či vykazujících trestnou činnost

Work of Social Worker with Adolescents with Behavioral Disorders or Criminal Behavior
Anotace:
Cílem práce je na základě dostupných zdrojů a dotazníkového šetření zanalyzovat míru informovanosti obyvatel Jihlavy o náplni práce kurátora pro mládež a jeho činnostech mezi mládeží.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.