Ing. Kateřina Svobodová

Bakalářská práce

Hospodářská politika Velké Británie v období hospodářské krize počátku 21. století

Economic policy of Great Britain in a period of the economic crisis of early 21st century
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Hospodářská politika Velké Británie v období hospodářské krize 21. století“ je analyzovat na základě literární rešerše hlavní opatření hospodářské politiky přijatých před a po vypuknutí ekonomické a finanční krize v roce 2008. Diskutovány budou dosažené efekty těchto opatření na vývoj britské ekonomiky v tomto období. První část bakalářské práce se zabývá přiblížením hypoteční …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis Economic policy of Great Britain in a period of the economic crisis of early 21st century is to provide thorough analysis of the main economic and political measures adopted by the government and central bank before and after the outbreak of the financial crisis in 2008. The suitability and achieved impacts of these economic and political measures on the British economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Rosenberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta