Theses 

Oděv - objekt. S dotekem architektury. – Bc. Tereza GÁBOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Tereza GÁBOROVÁ

Diplomová práce

Oděv - objekt. S dotekem architektury.

Clothes - object. With the touch of architecture.

Anotace: Diplomová práce s názvem ?ODĚV-OBJEKT. S dotekem architektury.? je členěna na tři části. První část, teoretická, je zaměřená na oděv a objekt, jejich vznik a vývoj v jednotlivých historických obdobích. Vysvětluji význam oděvu a hlavní proměny módy. Dále se zabývám architekturou z pohledu hlavního inspiračního zdroje. Popisuji odraz architektury v prostorové tvorbě a v odívání. V druhé části ? praktické, se věnuji vzniku mé vlastní tvorby oděvů, formě a obsahu, od prvotního nápadu, přes tvorbu návrhů, realizaci, až po konečnou podobu. Poslední didaktická část zahrnuje výtvarně vzdělávací projekt s názvem ?Příběh myšlenek?, který je složen z pěti dílčích námětů a je určený pro vzdělávání žáků na základní umělecké škole. Uvádím zde také důkladně rozpracovanou jednu vyučovací jednotku.

Abstract: The thesis titled "CLOTHES-OBJECT. With a touch of architecture. " is divided into three parts. The first theoretical part is focused on clothing and object, their origin and evolution in different historical periods. I explain the significance of clothing and the major changes in a fashion. Furthermore, I deal with architecture from the perspective of the main source of inspiration. I describe the reflection of architecture in the spatial creation and the creation of clothing. In the second part - the practical, is devoted to my own clothing creation, form and content, from the initial idea through concept design, realization, to the final form. The last didactic part includes artistic educational project called "The Story of ideas", which consists of five sub-themes and is intended for the education of pupils at the primary art school. Here I also present one thoroughly elaborated a teaching unit.

Klíčová slova: oděv, objekt, architektura, móda, prostor, tvar

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ivo Chovanec, ak. soch.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38658 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

GÁBOROVÁ, Tereza. Oděv - objekt. S dotekem architektury.. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:18, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz