Bc. Marek Gamovský

Bakalářská práce

Stárnutí v historii a prehistorii

Ageing in History and Prehistory
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled o stárnutí člověka v širších bio-socio-kulturních souvislostech, mezi něž patří například životní styl, fyzická zátěž, stravování. Jako hlavní zdroje byla použita literatura z oblasti biologie a medicíny, pojednávající o procesech stárnutí provázejících. Základní úrovní, kterou stárnutí postihuje, jsou buňky a metabolické procesy, které se v nich odehrávají …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to create an overview of the human ageing process in wider bio-social-cultural context including issues such as lifestyle, physical stress, and dietary habits. Biology and medicine literature dealing with the processes accompanying ageing was used as a main source of information. The first level affected by ageing involves metabolic processes occurring in cells …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta