Bc. Martin Bach

Bakalářská práce

Severní Korea a koncepty totalitních režimů

North Korea and concepts of totalitarian regimes
Anotace:
Předmětem práce je politický vývoj na území Severní Koreje mezi lety 1945-1994. Práce se zaměřuje na rozlišení jednotlivých etap vývoje režimu v porovnání s koncepcí totalitních a autoritativních režimů Juana J. Linze a následně vyhodnocuje, které z období je možné charakterizovat jako totalitní. Toto období je pak konfrontováno s charakteristickými prvky totalitarismu tak, jak je definovali Friedrich …více
Abstract:
Main subject of thesis is development of political system in North Korea between 1945-1994. In first part author has been focused on distinction of particular periods in development of North Korean regime and comparation of each one with concept of totalitarian and authoritarian regimes by Juan J. Linz. Second part takes that periods wich has been analysed as totalitarian and compare their reality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie

Práce na příbuzné téma