Lukáš SLÍVA

Bakalářská práce

Historie a současnost moravskoslezské župy sokolské

History and present of Sokol movement in Moravia-Silesian region
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá popisem historie a současnosti Moravskoslezské župy sokolské. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V kapitolách teoretické části je popsána základní charakteristika České obce sokolské včetně její stručné historie. Následuje historie Moravskoslezské župy sokolské, jež je rozdělena do jednotlivých historických období od jejího vzniku až do roku 1990 …více
Abstract:
This submit thesis is concerned with description of history and present of Sokol Moravian-silesian region. The work is dividend into two parts, a theoretical and practical. In chapters of theoretical part is described a basic characteristics of Czech Sokol corporation including its brief history. After then follows history of The Sokol Moravian-silesian region, dividend into several historical periods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martin Černek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVA, Lukáš. Historie a současnost moravskoslezské župy sokolské. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie