Theses 

Narativní analýza přípravy na stáří z pohledu seniorů – Mgr. Eva Pinďáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eva Pinďáková

Diplomová práce

Narativní analýza přípravy na stáří z pohledu seniorů

Narrative analysis of preparing for an old age from the perspective of seniors

Anotace: Diplomová práce ‚Narativní analýza přípravy na stáří z pohledu seniorů‘ se zabývá teoretickým pojetím a analytickým zpracováním přípravy na stáří. V teoretické části je představeno stárnutí a stáří v kontextu dnešní doby, jsou zde vymezeny změny, které člověka v průběhu stárnutí provází a poslední kapitola teoretické části je zaměřena na cestu ke zdravému kvalitně prožitému stáří. Výzkumná část pomocí šesti narativních rozhovorů seznamuje čtenáře s příběhy informantů. Tyto příběhy jsou zpracovány narativní analýzou. Cílem práce je proniknout do života respondentů a tím zjistit, jak se v průběhu života na stáří připravovali, jaký této přípravě přikládají význam, jak ji hodnotí a co by rádi v rámci své přípravy změnili.

Abstract: The diploma thesis with the title Narrative Analysis of Preparing for an Old Age from The Perspective of Seniors deals with theoretic and analytical processing of individuals preparing themself for the aging process. The thesis begins with the theoretical part, which is devided in two parts, the first one introduces the reader to the topic of aging and old age in today’s context, here the readers can find information about changes that are connected to the person in the process of aging. While the second part focuses on elderly individuals‘ wellbeing and healthy lifestyle. Next, the empirical part follows and it consists of six narrative interviews aiming at making the reader acquainted with the informants personal stories. These interviews are integrated with a narrative analysis. The aim of this thesis is to investigate the lives of the elderly in order to retrieve information concerning the way in which the considered subjects prepared themselves for the old age. Particular attention is given to the importance and value attributed to this preparation as well as the things the subjects would change in terms of preparation to aging.

Klíčová slova: stárnutí, stáří, příprava na stáří, senior, kvalitativní výzkum, narativní analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz