Bc. Zuzana Francová

Diplomová práce

Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopností

Communication Skills of Children with Speech Impairment
Anotace:
Název diplomové práce: Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopností Jméno a příjmení autora: Zuzana Francová Akademický rok odevzdání diplomové práce: 2013/2014 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Eva Dousková, Ph.D. Anotace: Diplomová práce se zabývala problematikou komunikačních kompetencí u dětí s narušenou komunikační schopností v roudnických mateřských školách a vycházela ze současného …více
Abstract:
Title of the diploma thesis: Communication competency of children with impaired communication ability Name and surname of the author: Zuzana Francová Academic year of submission of the diploma thesis: 2013/14 Diploma thesis supervisor: Mgr. Eva Dousková, PhD Summary: The diploma thesis dealt with the issue of communication competency of children with impaired ability to communicate in nursery schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Francová, Zuzana. Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopností. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN