Bc. Adam Chroust

Diplomová práce

JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl - Biografie českého světoběžníka

Mr. Miloslav Stingl - Biography of the Czech globetrotter
Anotace:
Diplomová práce mapuje životní osudy slavného českého cestovatele, etnografa a spisovatele JUDr. et PhDr. Miloslava Stingla. Miloslav Stingl pochází z české rodiny. Zažil nucený odsun v roce 1938 a válečná léta v Československu, v 50. letech vystudoval na Karlově univerzitě mezinárodní právo a etnografii. Během svého života procestoval 152 zemí, dorozumí se sedmnácti jazyky. Své výzkumy uveřejnil ve …více
Abstract:
This thesis charts the life story of the famous Czech traveller, ethnographer and writer JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl. Miloslav Stingl comes from a Czech family. He experienced the expulsion Germans of 1938 and the war years in Czechoslovakia. In the 1950’s, he studied international law and ethnography at the Charles University. In his lifetime, he has travelled to 152 countries and he can speak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta