Eliška Horehleďová

Diplomová práce

Jean-Pierre Rampal a Československo

Jean-Pierre Rampal and Czechoslovakia

Anotace:
Tato diplomová práce zachycuje Jeana-Pierra Rampala nejen jako uznávaného flétnistu. Přináší celkový pohled na jeho hudební i pedagogickou názorovou vytříbenost a zkušenosti, které získal v průběhu svého života. Velká část práce se zaměřuje na vztah Jeana-Pierra Rampala k Československé republice a osobnostem s ním spojeným. V prvních dvou částech, které jsou nutné pro celkové poznání této osobnosti …více
Abstract:
This master's thesis captures Jaen-Pierre Rampal not only as a highly recognized flutist. It also provides an overview of his musical and pedagogical refinement of opinions and experience gained during his life. The major part of this work focuses on the relationship of Jean-Pierra Rampal to Czechoslovakia and to personalities linked to him. In the first two parts which are necessary for the overall …více
 

Klíčová slova

flétnisté

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

Rampal Jean-Pierre 1922-2000

Klíčová slova

flétna

Klíčová slova

umělecké vztahy

Klíčová slova

hudební interpretace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří VÁLEK
  • Oponent: Jiří HLAVÁČ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna