Bc. Kristýna Kadlčíková

Diplomová práce

Informovanost sester v péči o epiduralní katetr

Nurses' knowledge about the care of epidural catheter
Anotace:
Cíl: Diplomová práce se zabývala informovaností sester v péči o epidurální katetr. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda úroveň informovanosti závisí na určených faktorech. Mezi faktory ovlivňující informovanost sester bylo zařazeno nejvyšší dosažené vzdělání, specializační vzdělání, délka praxe ve zdravotnictví a typ oddělení, na kterém respondenti pracovali. Metodika: Kvantitativní design výzkumného …více
Abstract:
Aims: The master's thesis dealt with the awareness of nurses in the care of the epidural catheter. The aim of this thesis was to find out whether the level of awareness depends on determined factors. The factors influencing the information of nurses included the highest educational attainment, specialized education, length of medical practice and the type of department the respondents worked on. Methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Intenzivní péče / Intenzivní péče