Tomáš KOCOUREK

Bakalářská práce

Rožmberkové a jejich postavení v zemských a dvorských strukturách středověkých Čech

The family of Rožmberk and its position in the provincial and courtly structures of medieval Bohemia
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nejdříve krátce popsat vývoj vlastních státních struktur v naší zemi do poloviny 15. století a následně jako hlavní téma, na základě vztahů s panovníkem, analyzovat vývoj postavení jednotlivých členů rodu Rožmberků v těchto strukturách středověkých Čech, a okrajově i celého státu. To od prvního známého rodového předka až do abdikace Oldřicha II. z Rožmberka roku 1452 …více
Abstract:
The initial aim of this bachelor thesis is to briefly describe the development of state structures in Czech lands till the first half of the 15th century. The main objective is to analyse the development of positions assumed and held by individual members of the Rožmberk family in state structures of medieval Bohemia (and marginally in the entire state) based on their relationship with the ruler. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCOUREK, Tomáš. Rožmberkové a jejich postavení v zemských a dvorských strukturách středověkých Čech. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění a památková péče - Historie