Bc. Alena Kelovská

Bakalářská práce

Riadenie rizík vo vybranom podniku

Risk management in selected company
Abstract:
The aim of this thesis is to characterize the role of the risk management as a part of a company management, to analyze potential risks in the selected company and to draft possibilities for the risks elimination. In the first chapter the theory of the risk management is described as a part of a company management. We deal with the term “risk” along with its resources and nature. Part of this chapter …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať úlohu riadenia rizík v podniku ako súčasti manažmentu, analyzovať potenciálne riziká vo vybranom podniku a načrtnúť možnosti ich eliminácie. V prvej časti práce teoreticky popisujeme riadenie rizík ako súčasť manažmentu podniku. Rozoberáme pojem „riziko“ spolu s jeho zdrojmi a povahou. Súčasťou tejto kapitoly a problematiky je aj celkový proces riadenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management