MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Výskyt a léčba kostních změn u pacientů s chronickou pankreatitidou

Occurrence and therapy of bone changes in patients with chronic pancreatitis
Abstract:
Cílem naší práce bylo zjištění výskytu kostní demineralizace u pacientů s chronickou pankreatitidou, sledování vztahu funkčnosti pankreatické tkáně a etiologických faktorů k rozvoji osteopatie a kalciofosfátovému metabolismu a v neposlední řadě efekt zavedené terapie vitaminem D a kalciem. Prospektivně, po dobu 1 roku jsme sledovali 55 pacientů s endosonograficky diagnostikovanou chronickou pankreatitidou …more
Abstract:
The aim of our work was to determine the incidence of bone demineralization in patiens with chronic pancreatitis, following the relation between the funcionality of the pancreatic tissue and etiological factors in the development of osteopathy and calciophosphate metabolism, as well as the effect of the therapy with vitamin D and calcium. Prospectivelly, during 1 year we followed 55 patients with chronic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 12. 2009
  • Supervisor: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta