Tereza SAMEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Pracovní klima organizací sociálních služeb

Working climate of social services organizations
Abstract:
Tato práce se zabývá sociálními službami, standardy kvality sociálních služeb, problematikou organizací a strukturou organizací sociálních služeb. Hlavním cílem práce je zabývat se pojmem pracovní klima a zjistit, jaký význam má pracovní klima v organizacích sociálních služeb a jaký vliv má na spokojenost a výkon zaměstnanců. Dále se budu věnovat srovnání výzkumů, které již byly v dané problematice …more
Abstract:
The thesis deals with social services, standards of quality of social services, organization issue and the structure of social services organizations. The main aim of the thesis is to analyze the concept of work climate and determine the significance of the work climate in social services organizations and its impact on both employee?s satisfaction and efficiency. Furthermore, I will compare researches …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAMEŠOVÁ, Tereza. Pracovní klima organizací sociálních služeb. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta