Theses 

Důležité kompetence osob s postižením zraku v období přechodu mezi školami a ze školy do zaměstnání – Bc. Žaneta Sladká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Žaneta Sladká

Bakalářská práce

Důležité kompetence osob s postižením zraku v období přechodu mezi školami a ze školy do zaměstnání

Important competences of visually impaired on the field of transition school-school and school-employment

Anotace: Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit širokou veřejnost s problematikou integrace osob s postižením zraku. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými východisky bakalářské práce. Druhá kapitola se zaměřuje na rodinu, výchovu a vzdělávání osob s postižením zraku. Třetí kapitola je věnována výzkumnému projektu případové studie nevidomé dívky, která prošla oběma typy škol (školou pro zrakově postižené i běžným typem školy). Na jejím příkladu bude poukázáno na osobnostní rozvoj a vzdělávání osob s postižením zraku.

Abstract: This proposed bachelor work aims to apprise the general public of specific aspects of visually impaired people‘s integrative process. The essay is divided into three chapters. The first chapter deals with theoretical issues of the bachelor work. The second one concentrates on the family, upbringing and education of people having a serious sight impairment. The third chapter describes the case study of a blind girl, who passed through both types of schools – basic school, designed mainly for visually impaired children and normal secondary grammar school. The example describes possibilities of a personal development and education of visually impaired.

Klíčová slova: jedinec se zrakovým postižením, rodina, integrace, kompetence ve vzdělávání, visually impaired individual, family, integration, competencies in education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz