Theses 

Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů – Mgr. Silvie Začalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Silvie Začalová

Diplomová práce

Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů

The issue of choosing further education for primary special school graduates perspective of parents

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku výběru dalšího vzdělávání nebo péče absolventů základní školy speciální vzdělávaných podle školního vzdělávacího programu vypracovaného na základně rámcového vzdělávacího programu základní škola speciální díl II a to z pohledu rodičů. Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické a na jejich základě je vypracována čtvrtá, praktická. První kapitola se zaměřuje na mentální postižení, definici pojmu, etiologii, klasifikaci a souběžné postižení více vadami. Ve druhé kapitole je popsáno vzdělávání na základní škole speciální. Je zde uvedena platná legislativa, obsah vzdělávání. Zmíněna jsou i specifika speciálního vzdělávání a individuální vzdělávací plán. Třetí kapitola se věnuje výběru možností pro absolventy základní školy speciální a to péči v rodině, další vzdělávání na praktické škole jednoleté a možnosti sociálních služeb. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření, tedy analýzu dostupných dokumentů čtyř informantů a rozhovoru s jejich zákonnými zástupci.

Abstract: The thesis is focused on the selection of further education or care for primary school graduates educated according to a special school educational program established by the educational program Special Elementary School part II from the perspective of parents. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the fourth is practical. The first chapter focuses on mental disability definition, etiology, classification and multiple disabilities. In the second chapter is described education in elementary school special. There is mentioned valid legislation, the content of education. It also mention specifics of special education and individual education plan. The third chapter is devoted to the selection of options for graduates of primary schools and special care for families, training for practical school options and social services. The fourth chapter contains research, analysis of available documents four informants and interview with their legal representatives.

Klíčová slova: mentální postižení, souběžné postižení více vadami, kvalita života, základní škola speciální, praktická škola jednoletá, sociální služby

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz