Lukáš Gryga

Bachelor's thesis

Mosaik Framework for Co-Simulations of Smart Grids Reliability

Mosaik Framework for Co-Simulations of Smart Grids Reliability
Abstract:
Nástup inteligentních síti je doprovázen výzvami, které tato nová doména přináší. Spolehlivost je jednou z nich. Zajištění všech její aspektů je komplexní problém, který většinou vyžaduje použití simulačních systému, zejména v rané fázi vývoje. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky ohledně spolehlivosti systémů inteligentních sítí a rozšířit existující opensource ko-simulační framework Mosaik …more
Abstract:
The dawn of Smart Grids is accompanied by challenges which the new domain brings. Reliability is one of them. Ensuring all aspects of the reliability is a complex issue, which usually requires to employ simulation systems, especially in the early stages of the development. In this thesis, we review the reliability aspects of Smar Grids. Further- more, we extend the existing opensource co-simulation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: RNDr. Stanislav Chren

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic