Theses 

Účelová mapa areálu FBI – Radka Jokelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Radka Jokelová

Diplomová práce

Účelová mapa areálu FBI

Thematical Map of FBI

Anotace: AnotaceCílem této diplomové práce bylo vytvoření Účelové mapy areálu FBI v Ostravě Výškovicích. Zaměření bylo provedeno metodou elektronické tachymetrie a statickou metodou GNSS. Výpočet dat byl proveden pomocí programů Kokeš 4.38/32, Kokeš 8.53, Leica Geo office, Excel.

Abstract: AnnotationThe approach of the thesis was to make a Thematical map of FBI in Ostrava - Výškovice. Measuring was to make by electronic tachymetry and static metod GNSS. The calculation of data was executed by programs Kokeš 4.38/32, Kokeš 8.53, Leica Geo office, Excel.

Keywords: Účelová mapa areálu FBI, polohopis, statická metoda GNSS, testování přesnosti, Thematical map of FBI, planimetry, static metod GNSS, checking of accuracy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Zdeněk Mučka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy ve studovně Ústřední knihovny VŠB-TUO a jsou zpřístupňovány prezenčně. Podrobnější informace na adrese http://knihovna.vsb.cz/fondy/vskp.htm.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 06:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz