Adéla DVOŘÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Scottish Gaelic: Ancient Language in Modern Scotland History and Contemporary Developments in Media, Art and religion

Scottish Gaelic: Ancient Language in Modern Scotland History and Contemporary Developments in Media, Art and religion
Abstract:
The objective of the thesis is to examine the situation of Scottish Gaelic - the endangered language of Scotland - in the course of its development in media, art and religion and discover whether the ongoing revival is just temporary phenomenon or a long-term movement which significantly enhances both the language and the community of its speakers.
Abstract:
Cílem bakalářské práce je posoudit vývoj skotské galštiny v oblasti médií, umění a náboženství a zjistit, zda je probíhající revitalizace pouze přechodným jevem nebo dlouhodobým trendem, který významným způsobem přispívá k podpoře jazyka a komunity jeho mluvčích.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 38706

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČKOVÁ, Adéla. Scottish Gaelic: Ancient Language in Modern Scotland History and Contemporary Developments in Media, Art and religion. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština