Kamila SMETANOVÁ

Bakalářská práce

Využití sociálních dávek v oblasti bydlení pohledem rodin s dětmi

Use of Social Benefits in Housing According to the Families with Children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití sociálních dávek v oblasti bydlení pohledem rodin s dětmi. Jedná se o teoreticko-aplikační práci, v části teoretické je popsána bytová politika obecně a sociální dávky týkající se bydlení vyplácené ze systému státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Aplikační část má podobu návrhu kvantitativního výzkumu. Cílem bakalářské práce je tedy navrhnout výzkum …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of social benefits in housing according to the families with children. It is a theoretical-application thesis, the theoretical part of the work describes the housing policy in general and social benefits in housing paid from the state social support and assistance in material need. The application part has a form of quantitative research. The aim of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016
Zveřejnit od: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETANOVÁ, Kamila. Využití sociálních dávek v oblasti bydlení pohledem rodin s dětmi. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií