Bc. Vladěna VOPATOVÁ

Master's thesis

Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)

School healthy and disabled and physically active lifestyle. (Physical activity and inactivity of the pupils of the choosen high schools in the Pilsen region)
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity žáků septimy gymnázia v Rokycanech a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Pomocí pedometrů zjišťujících počet kroků a dotazníků zjišťující motivaci k pohybové činnosti, či strukturu, časovou náročnost pohybových aktivit u studentů. Žáci budou zapojeni do projektu organizovaného Centrem  kinantropologického …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the level of physical activity among pupils septimy grammar school in Rokycany and students of Secondary Medical School and the College Health in London. Using pedometers ascertaining the number of steps and questionnaires on motivation for physical activity or structure, time-consuming physical activities for students. Students will be involved in a project organized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOPATOVÁ, Vladěna. Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/