Mgr. Michaela Piscová

Bakalářská práce

Využití technik sekvenování nové generace (NGS) v prenatální a preimplantační genetické diagnostice

Next-generation sequencing (NGS) in prenatal and preimplantation genetic diagnostics
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje metody sekvenování nové generace (NGS) a jejich využití v prenatální a preimplantační genetické diagnostice. Úvodní část práce se zabývá historií sekvenování, dále následuje charakteristika NGS a popis jednotlivých sekvenačních platforem. Další kapitola se zaměřuje na prenatální diagnostikou využívající NGS. Je v ní zahrnut popis volné fetální DNA a přehled možného diagnostického …více
Abstract:
This bachelor thesis describes next-generation sequencing (NGS) methods and their use in prenatal and preimplantation genetic diagnostics. The first part deals with the history of sequencing, followed by characterization and description of NGS sequencing platforms. Next chapter focuses on prenatal diagnostics using NGS. This chapter includes a description of free fetal DNA and an overview of potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kašíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta