Tibor Zelenka

Bakalářská práce

Problematika prevencie stresu a stress management na pracovisku

The Issue of Stress Prevention and Stress Management in the Workplace
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá stresom u zamestnancov firmy Protherm spol. s r.o. Práca popisuje pozitívny (eustres) a negatívny (distres) stres, ktoré zaraďujeme k druhom stresu. V práci je definovaný stres, ako tento stres môže narušiť zdravie, organizmus, psychiku a myslenie človeka. Hlavným cieľom bolo zistiť pomocou dotazníkového prieskumu ako vplýva stres na zamestnancov. Dotazník bol smerovaný …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the stress of employees of Protherm spol. s.r.o. The work describes positive (eustress) and negative (distress) types of stress. The work is defined by the stress, how can this stress disturb health, organizm, psychic and the thinking of a man. The main goal of the questionnaire survey was to find out how the stress affects employees. The questionnaire was addressed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zelenka, Tibor. Problematika prevencie stresu a stress management na pracovisku. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma