Tibor Zelenka

Bachelor's thesis

Problematika prevencie stresu a stress management na pracovisku

The Issue of Stress Prevention and Stress Management in the Workplace
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá stresom u zamestnancov firmy Protherm spol. s r.o. Práca popisuje pozitívny (eustres) a negatívny (distres) stres, ktoré zaraďujeme k druhom stresu. V práci je definovaný stres, ako tento stres môže narušiť zdravie, organizmus, psychiku a myslenie človeka. Hlavným cieľom bolo zistiť pomocou dotazníkového prieskumu ako vplýva stres na zamestnancov. Dotazník bol smerovaný …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the stress of employees of Protherm spol. s.r.o. The work describes positive (eustress) and negative (distress) types of stress. The work is defined by the stress, how can this stress disturb health, organizm, psychic and the thinking of a man. The main goal of the questionnaire survey was to find out how the stress affects employees. The questionnaire was addressed to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zelenka, Tibor. Problematika prevencie stresu a stress management na pracovisku. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process engineering / Risk Control

Theses on a related topic