Mgr. Jakub Andor

Bachelor's thesis

Analýza vybraných profesných postojov českých a slovenských novinárov: komparatívna analýza

An Analysis of Chosen Professional Attitudes of Czech and Slovak Journalists: a Comparative Analysis
Abstract:
Title: An Analysis of chosen professional attitudes of Czech and Slovak journalists: a comparative analysis This bachelor thesis devotes to a comparison of attitudes of journalists from Košice, Slovakia and Brno, Czech republic to designated professional attributes of the journalistic occupation. During qualitative interviews, the journalists expressed their opinions on themes such as professional …more
Abstract:
Názov : Analýza vybraných profesných postojov českých a slovenských novinárov: komparatívna analýza Táto bakalárska práca sa zaoberá komparáciou postojov košických a brnenských žurnalistov k vybraným profesným atribútom žurnalistického povolania. Žurnalisti vyjadrovali v priebehu kvalitatívnych rozhovorov ich názory na témy profesnej motivácie, potreby a výzoru žurnalistického vzdelania, vplyvu technológií …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.