Mgr. Jakub Andor

Bakalářská práce

Analýza vybraných profesných postojov českých a slovenských novinárov: komparatívna analýza

An Analysis of Chosen Professional Attitudes of Czech and Slovak Journalists: a Comparative Analysis
Abstract:
Title: An Analysis of chosen professional attitudes of Czech and Slovak journalists: a comparative analysis This bachelor thesis devotes to a comparison of attitudes of journalists from Košice, Slovakia and Brno, Czech republic to designated professional attributes of the journalistic occupation. During qualitative interviews, the journalists expressed their opinions on themes such as professional …více
Abstract:
Názov : Analýza vybraných profesných postojov českých a slovenských novinárov: komparatívna analýza Táto bakalárska práca sa zaoberá komparáciou postojov košických a brnenských žurnalistov k vybraným profesným atribútom žurnalistického povolania. Žurnalisti vyjadrovali v priebehu kvalitatívnych rozhovorov ich názory na témy profesnej motivácie, potreby a výzoru žurnalistického vzdelania, vplyvu technológií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.