Marie Peinlichová

Bakalářská práce

Mapování bariér jako součást tvorby podmínek pro integraci zdravotně postižených osob do společnosti

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohybu handicapovaných osob − vozíčkářů ve veřejném prostoru. Práce analyzuje dosavadní aktivity v oblasti bezbariérové přístupnosti veřejného prostoru v několika vybraných městech České republiky. Součástí práce je nastavení vlastní metodiky pětistupňové kategorizace přístupnosti objektů a dvoustupňové kategorizace přístupnosti zastávek městské hromadné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the movement of handicapped people of wheelchair users in the public space. The work analyzes current activities in the area barrier-free accessibility of public space in selected cities of the Czech Republic. Part of this work is setting up the methodology of five−level categorization of accessibility objects and two−level categorization of accessibility of public transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Struha
  • Oponent: RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS