Michala KRYŠPÍNOVÁ

Bakalářská práce

Faktory způsobující změny v osobnosti sociálního pracovníka

The factors creating changes in the personality of a social worker
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ,,Faktory způsobující změny v osobnosti sociálního pracovníka?? pojednává o osobnosti sociálního pracovníka a faktorech, které negativně působí na jeho osobnost a mohou v konečném důsledku vést k syndromu vyhoření. Ve své bakalářské práci rozpracovávám podrobnější představu o práci sociálního pracovníka, o specifikách této profese a o možných krizových momentech a faktorech …více
Abstract:
Bachelor thesis titled, "The factors creating changes in the personality of a social worker'' discussing about social worker and personality factors that negatively affect his personality and may in end phases lead to burnout. In my thesis I elaborate a more detailed ideas about the work of social workers, the specifics of the profession and the possible crisis moments and factors for risk for workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRYŠPÍNOVÁ, Michala. Faktory způsobující změny v osobnosti sociálního pracovníka. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta