Pavlína Králíková

Bakalářská práce

Globální étos podle Hanse Künga - ideální morální koncept světového sjednocení hodnot, nebo příklad utopického západocentrismu

Global ethos, according to Hans Küng - the ideal moral concept of world unification of values, or an example of utopian West-centrism
Anotace:
Globální étos, jakožto univerzalistický koncept Hanse Künga, představuje hodnotová kritéria, která by měla být platná v globálním měřítku. Teoretická část práce pojednává o celé myšlence globálního étosu a následně jej kriticky hodnotí. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je možné aplikovat určité minimum hodnot celosvětově, nebo zda koncept globální étos představuje etnocentrický pohled na svět …více
Abstract:
The global ethos, as the universalistic concept of Hans Küng, is a value criterion that should be valid on a global scale. The theoretical part deals with the whole idea of global ethos and then critically evaluates it. The aim of this bachelor thesis is to find out whether it is possible to use a certain minimum of moral values worldwide or whether the concept of global ethos represents an ethnocentric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11065

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
 • Vedoucí: Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses az8joi az8joi/4
27. 5. 2019
Složky
Soubory
Kohout, J.
28. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.