BcA. Matteo Difumato

Diplomová práce

České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě

Czech theatre after 2004 or From avatar to virtuality
Anotace:
Autor se pokouší ve třech jednotlivých částech nastínit problematiku financování a obsahu divadla včetně autorské dramaturgie po vstupu Česka do Evropské unie (tedy po r. 2004). Stručně se zabývá možnostmi ekonomie kultury před tímto obdobím a srovnává je s aktuálními tendencemi. Dochází k překvapivým závěrům. Posléze se ve druhé části pod drobnohledem kritiky zamýšlí nad podílem autorství a jeho kvalitou …více
Abstract:
Author tries to find relations between economy of theatre and relevances in author´s Czech theatre (dramaturgy and playwriters). In the end of work he applies new non-verified tendences of creating theatre play.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Bohumil Nekolný
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta