Bc. Jakub KOLÍNSKÝ

Master's thesis

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝSLOVNOSTI NĚMECKÉHO JAZYKA A JEJICH PŘÍČINY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

The most common pronunciation mistakes in German and their causes with secondary school students
Abstract:
The thesis discusses issues associated with teaching pronunciation in German as a foreign language classes. Specifically, a student research project investigating pronunciation skills of secondary school students in Plzen is presented. The data collected through a reading aloud task and a questionnaire are analyzed and causes of pronunciation problems are explored. It is concluded that more pronunciation …more
Abstract:
Tato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Na projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Voltrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÍNSKÝ, Jakub. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝSLOVNOSTI NĚMECKÉHO JAZYKA A JEJICH PŘÍČINY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/