Bc. Jakub KOLÍNSKÝ

Master's thesis

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝSLOVNOSTI NĚMECKÉHO JAZYKA A JEJICH PŘÍČINY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

The most common pronunciation mistakes in German and their causes with secondary school students
Abstract:
The thesis discusses issues associated with teaching pronunciation in German as a foreign language classes. Specifically, a student research project investigating pronunciation skills of secondary school students in Plzen is presented. The data collected through a reading aloud task and a questionnaire are analyzed and causes of pronunciation problems are explored. It is concluded that more pronunciation …viac
Abstract:
Tato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Na projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce …viac
 

Kľúčové slová

fonetika výslovnost němčina výuka
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michaela Voltrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÍNSKÝ, Jakub. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝSLOVNOSTI NĚMECKÉHO JAZYKA A JEJICH PŘÍČINY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/